1 Informatie en afwijzing van aansprakelijkheid

De gegevens op deze internetsite zijn met zorg samengesteld maar dient slechts om een beeld te kunnen schetsen van de aangeboden objecten. Mocht blijken dat de omschrijving en/of tekeningen niet geheel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid dan kunnen daaraan geen rechten ontleend worden. Deze informatie wordt u verstrekt onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en verkoper behoudt het recht om te veranderden van verkoopmethodiek.

Mocht uw interesse gewekt zijn dan nodigen onze leden u uit om een afspraak te maken voor een uitgebreide bezichtiging. Bezichtigingen vinden uitsluitend plaats via de Makelaar na vooraf gemaakte afspraak.

De aanbieding in de brochure's en de eventueel vermelde prijzen zijn enkel een uitnodiging aan u om te komen tot onderhandeling. Er is pas sprake van een rechtsgeldige overeenkomst indien over alle facetten van de koopovereenkomst overeenstemming zijn bereikt.

2 Hypertext Links

Ramon Jongen Makelaardij is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites.

Verwijzingen naar sites die niet door Ramon Jongen Makelaardij worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Ramon Jongen Makelaardij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Recreatie Makelaardij Nederland worden onderhouden wordt afgewezen. Gebruikers leggen dan ook op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Hoewel Ramon Jongen Makelaardij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Ramon Jongen Makelaardij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

3 Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Ramon Jongen Makelaardij, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privë-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Ramon Jongen Makelaardij.

Wilt u meer weten over onze voorwaarden stuur ons een e-mail of neem op een andere wijze contact met ons op.

4 Overige zaken

Virussen
Ramon Jongen Makelaardij is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Ramon Jongen Makelaardij website zouden voorkomen.


Databescherming
Ramon Jongen Makelaardij respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Ramon Jongen Makelaardij gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Persoonsgegevens
Ramon Jongen Makelaardij verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Ramon Jongen Makelaardij toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor statistische doeleinden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal Ramon Jongen Makelaardij gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.


Telefoon Helmond: 0492-507940
kvk. 17153661 BTW-identificatienummer. NL001890567B31